Wedding Planner

Wedding Planner

A més a més d’oferir serveis d’organització d’events, també tenim un equip especialitzat en casaments. Es nostre servei de Wedding Planner s’encarrega de principi a fi de tots es detalls, fins des més inimaginables, que vosté pugui necessitar per a planificar es seu casament tal i com el desitja.

Li oferim des de s’asesorament general de tots es preparatius i es desenvolupament des concepte creatiu des seu casament, fins es disseny i sa producció de sa decoració; sa contratació des catering, s’iluminació, es sò, es fotògraf i es video; així com des transport i s’estada des seus convidats.

A Laia Segui no posam límits a s’imaginació ni a sa cura i dedicació de tots es detalls. Sigui quin sigui es casament des seus somnis o es que es pugui permetre, nosaltres li proposarem idees i solucions d’acord a ses seves expectatives. Ens encarregam de gestionar desde els aspectes més pràctics i indispensables, fins es capricis més minuciosos, per a que tant sa ceremonia com sa celebració des seu casament sigui tal i com vosté espera.

Comments are closed